Veterinární klinika Havlíčkův Brod - MVDr. Jaromír Štursa


Nádory mléčné žlázy fen a koček
... jedno z nejčastějších nádorových onemocnění

Nádory mléčné žlázy fen a koček patří k nejčastějším nádorovým onemocněním. U fen se více než polovina všech zjištěných nádorů nachází na mléčné žláze, jsou tedy nejčastější nádorovou změnou a u koček je to 3. nejčastější nádorová změna. Díky uložení mléčné žlázy v podkoží jsou také poměrně snadno diagnostikované. Tvoří se zejména u starších zvířat.

Jak nádory mléčné žlázy vznikají

Jako u všech nádorů dochází k poruše regulace dělení buněk, které se nekontrolovaně začnou množit a dochází k růstu nádorové masy. Důležitou roli v rozvoji nádorů mléčné žlázy mají pohlavní hormony, protože většina nádorů mléčné žlázy má receptory pro estrogeny a/nebo pro progesteron. Normální pohlavní cyklus feny nebo kočky, během něhož dochází ke zvýšení hladin těchto hormonů, stimuluje mléčnou žlázu a tvoří ji tak náchylnou ke tvorbě nádorů. Rizikovým faktorem je rovněž používání hormonálních preparátů (k zabránění říje, přerušení nežádoucí březosti) a falešná březost.

U fen je 50 % nádorů zhoubných (maligních), mohou metastazovat nejčastěji do mízních uzlin, plic, jater i dalších orgánů. Nejčastěji se nádory mléčné žlázy vyskytují na posledních dvou párech mléčné žlázy. U koček je maligních 80 – 90 % nádorů mléčné žlázy a lokalizují se hlavně na předních mléčných žlázách.

Jak zjistíme, zda má fena nebo kočka nádory mléčné žlázy

Diagnóza těchto nádorů je poměrně jednoduchá – spočívá v důkladném prohmatání (palpaci) celé mléčné žlázy. Zjišťujeme jednotlivé nebo mnohočetné tuhé útvary různé velikosti. Můžeme zjistit i bolestivost, zvýšenou teplotu, u rozsáhlých útvarů i ulceraci s výtokem hnisu a krvácením.

Terapie nádorů mléčné žlázy

Terapie se volí ve většině případů chirurgická. Před vlastním zákrokem by se měly zkontrolovat přilehlé mízní uzliny a mělo by být provedeno rentgenologické vyšetření plicního pole, zda nedošlo k rozsevu metastáz.

Rozsah vlastního chirurgického zákroku se volí podle velikosti, počtu a lokalizaci nádorů. V případě malých nádorů můžeme odstranit pouze daný nádor, případně nádor s okolní mléčnou žlázou. Při výskytu mnohočetných nádorů je lepší odstranit celou mléčnou lištu i s přilehlými mízními uzlinami. Po operaci se podávají antibiotika a analgetika (léky proti bolesti), stehy se vyjímají dle rozsahu zákroku za 8 až 14 dní.

V určitých případech se chirurgická léčba doplňuje chemoterapií.

Prevence nádorů mléčné žlázy

Prevencí nádorů mléčné žlázy u fen a koček je kastrace, která však musí být provedena co nejdříve. Kastrace provedená před nebo po 1. háráním sníží riziko tvorby nádorů na necelé 1 %, po 2. hárání na 15 % a po 3. a dalších háráních na 26 %. Dále je důležité vyhnout se používání hormonálních preparátů a mléčnou žlázu pravidelně kontrolovat.Doporučujeme: Bílý Křemínek - CHS Samojedů | Veterina online | Texty napsal Dobrý copywriter