Veterinární klinika Havlíčkův Brod - MVDr. Jaromír Štursa


Veterinární klinika v Havlíčkově Brodě

Cílem naší kliniky je postykování veterinárních služeb na současné úrovni medicínského poznání postavené na neustálém postgraduálním vzdělávání personálu a zlepšování přístrojového vybavení. Klinika je členěna na čekárnu, 2 ordinační místnosti, přípravnu na operace se sterilizací, operační sál, velkou hospitalizaci, malou infekční hospitalizaci, pracovnu a několik skladovacích místností. Celková provozní plocha je v současné době přes 170 m2.

Veterinární klinika je v provozu od prosince 2002. Byla založena MVDr. Jaromírem Štursou pod názvem Veterinární ordinace pro malá zvířata. Počátkem roku 2003 vstoupila do praxe MVDr. Jitka Štursová, koncem roku 2004 MVDr. Daniela Mičkalová (ukončení spolupráce v roce 2016), v roce 2007 MVDr. Markéta Štefánková a v roce 2015 posílila náš kolektiv MVDr. Alexandra Čižmárová, která pracovala 3 roky na klinice v Bratislavě. Od roku 2007 nese pracoviště název Veterinární klinika a má stabilní personální obsazení. Zájem o naše služby nám umožnil z původně jednočlenné praxe vybudovat kliniku se čtyřmi ordinujícími lékaři, kompletně zrekonstruovat prostory kliniky, vybavit pracoviště potřebnými přístroji a zázemím tak, aby vše odpovídalo vysokým nárokům moderní veterinární medicíny

Děkujeme našim klientům za přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Za kolektiv kliniky MVDr. Jaromír Štursa
 

Absolvované semináře, kurzy a workshopy

2001: Farmakoterapie a její negativní vlivy
         IX. výroční konference ČAVLMZ - Nemoci kloubů
2002: Diferenciální diagnostika kašle
         X. výroční konference ČAVLMZ - Nemoci koček
2003: Chirurgie měkkých tkání - rekonstrukční chirurgie
         Otitidy a možnosti jejich chirurgického řešení
         Klinická patologie
         XI. výroční konference ČAVLMZ - Gynekologie a porodnictví
2004: Klinická patologie psa a kočky
         I. mezinárodní chirurgický kongres - Aktuální témata v 
            chirurgii malých zvířat
         I. mezinárodní ortopedický kongres - Nové techniky
            stabilizace kolenního kloubu s rupturou LCC
         II. mezinárodní neurochirurgický kongres - Onemocnění
            krční páteře a jejich chirurgická léčba
         XII. výroční konference ČAVLMZ - Urolithiáza, onemocnění
            dolních močových cest u koček
2005: II. mezinárodní ortopedický kongres a praktický kurz -  
            "Chirugická léčba zlomenin" 
          Gastroenterologie
          II. mezinárodní chirurgický kongres s praktickým kurzem -
             "Vybrané chirurgické praktiky"
          Ultrasonografie u malých zvířat II s praktickým kurzem
          Péče o urgentního pacienta
          XIII. výroční konference ČAVLMZ
2006: I. mezinárodní kongres zobrazovacích metod a praktický
             kurz - gastrointestinální systém
         Rentgenologie hrudníku malých zvířat
         Onemocnění uší a kůže a jejich léčba u psů a koček
         Diagnostické metody
         31st World Small Animal Veterinary Congress WSAVA
2007: I. mezinárodní kardiologický kongres
         Anesteziologie očima praktického lékaře
         I. mezinárodní gastroenterologický kongres
         V. mezinárodní ortopedický kongres
         XV. výroční konference ČAVLMZ - Brachycefalický pes
         RTG vyšetření dutiny břišní psa a kočky
2008: II. mezinárodní kardiologický kongres
         Onkologie pro praktického veterinárního lékaře
         I. mezinárodní cytologický kongres s praktickým kurzem
2009: Rentgenologická diagnostika dutiny hrudní
         Neurologie pro praktického lékaře II.
         XVII. výroční konference ČAVLMZ - Chyby a omyly v praxi
              malých zvířat
2010: I. mezinárodní kongres onkologie a kritické medicíny
         Neurologie pro praktického veterinárního lékaře III.
         XVIII. výroční konference ČAVLMZ - Nejčastější chyby a
              omyly v onkologii malých zvířat
         Nové trendy v imunoprofylaxi psů a koček
2011: Interní medicína u koček
         Akutní medicína
         XIX. výroční konference ČAVLMZ - Endokrinologie
2012: XX. výroční konference ČAVLMZ - Kaudální abdomen z  
               pohledu internisty i chirurga
2013: Management reprodukce samic malých zvířat
         31st World Veterinary Congress
         XXI. výroční konference ČAVLMZ - Preventivní programy
               během života psa a kočky
         Chirurgická onemocnění kolenního kloubu psa
2014: Pulmologie pro klinickou praxi 
         Pruritus a alergie u psa, Apoquel
         TTA rapid workshop  
         Kočka - dermatologický pacient
         XXII. výroční konference ČAVLMZ - Nové směry 
               v dermatologii a otologii
2015: XXIII. výroční konference ČAVLMZ - Kočičí medicína
         Gastroenterologie - aktuální poznatky klinické dietetiky
2016: Hematologický seminář
         Endokrinologie geriatrických pacientů 
         Srdeční šelesty s prof.A.Boswoodem
         3.onkologický kongres - kulatobuněčné tumory
         VETclasses - Gastroenterologie a chirurgie abdomenu
         XXIV. výroční konference ČAVLMZ - Gastroenterologie
2017: Dermatologický seminář s prof.D.DeBoerem
         Imunitně zprostředkované choroby
         VII. Kardiologické dny Boehringer + kardiolog. workshop
         VETclasses - kardiologie a chirurgie měkkých tkání
                           echokardiografie 
         XXV. výroční konference ČAVLMZ - neurologie
         Feline medicine symposium - Krakow (PL)
2018: Vet symposium - Feline medicine in the 21st century                                               Montpellier (FR)
         Endokrinologie malých zvířat
         VETclasses - Polytraumata
2019: Vetfair - Dermatologie
         Vetclasses - Neurologie
2021: Vetfair - Kardiopulnonální seminář
         Vetclasses - Gastroenterologie
2022: Vetfair - Kardiologie
         Vetclasses - Endokrinologie
2023: Vetfair - Ortopedie pro praxi malých zvářat
         Vetclasses - Traumatologie, chirurgie v traumatologii   
 

Co by Vás mohlo zajímat

 


Doporučujeme: Bílý Křemínek - CHS Samojedů | Veterina online | Texty napsal Dobrý copywriter